ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf93.32 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้จัดทำเล่มโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ.pdf94.5 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครืองปรับอากาศ.pdf374.17 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf356.3 KB
1806040927000001.jpg361.35 KB
1806040927000002.jpg358.81 KB
1806040927000003.jpg378.88 KB
1806040927000004.jpg374.63 KB
1806040927000005.jpg356.19 KB
1806040927000006.jpg350.47 KB
1806040927000007.jpg397.63 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล.jpg441.15 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำรูปเล่มเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg347.62 KB
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดบูธนิทรรศการในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg350.71 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสาร (รถตู้) เพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.jpg352.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างวัสดุ.jpg354.69 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg336.07 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน .jpg407.89 KB
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน.jpg426.54 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการและบันทึกข้อมูล.jpg515.44 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์.jpg475.92 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg528.91 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.jpg484.78 KB
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf462.54 KB
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf458.39 KB
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf442.71 KB
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf444.66 KB
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf440.2 KB
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf437.65 KB
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf430.56 KB
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf426.44 KB
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf425.08 KB
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf424.77 KB
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างจัดซื้อทำป้ายไวนิล.pdf425.24 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf416.67 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf417.37 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf426.54 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf430.46 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf429.18 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf432.16 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf427.07 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างเหมาบริการ.pdf427.48 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างเหมาบริการ.pdf431.15 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf420.38 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf423.43 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างค่าวัสดุอื่นๆ.pdf415.73 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf452.01 KB